Født 1/11 1941 på Frederiksberg, søn af arkitekt M.A.A. Knud Bartholdy (1911-95) og Herta Ingeborg B. f. Åkesson (1908-2012), gift 7/5 1983 (ægteskabet opløst 1997) m. Vibeke Abildgaard B., født 20/7 1949 i København, datter af Ordenskapitlets sekretariatschef, major, kammerherre Erik Abildgaard Nielsen og Birthe N. f. Biørn. Datter: Marie Caroline Abildgaard Bartholdy, født 23/11 1984, cand. mag. (tysk), BA (kommunikation). Danner par med fhv. kontorchef, cand.polyt. Merethe Nyboe Guldborg, f. Ring, født 8/8 1945 i København.

Student (Frederiksberg Gymnasium) 1960. Værnepligt i Den kgl. Livgarde 1960-62. Cand. phil. (historie, Københavns Universitet) 1970. Arkivar i Rigsarkivet 1970-2012. Dettes sagsbehandler vedr. rigsvåbenet m.m. 1985-2012. Fg. overarkivar 1992-93. Fg. arkivchef 2001. Seniorforsker 1997. Rigsarkivets heraldiske konsulent 2012-14. Dr.phil. (Københavns Universitet) 2021.

Lærer i heraldik og sigillografi ved Konservatorskolen 1976-89. Generalsekretær for den 14. internationale genealogiske og heraldiske kongres i København 1980. Arrangør af udstillinger om heraldik og ordensvæsen 1971-83. Konsulent for islandsk udvalg vedr. kommunalheraldik 1991. Fagkonsulent ved Danmarks Nationalleksikon vedr. heraldik, flag, emblemer, ordenshistorie, regalier mv. 1992.

Medlem af styrelsen for Societas Heraldica Scandinavica 1971, næstformand 1997-2007, medleder af Københavnsafdelingen 1970-2010, medlem af redaktionen af Skandinavisk Vapenrulla 1988 og af redaktionen af Heraldisk Tidsskrift 2008, æresmedlem 2009, medlem af bestyrelsen for Dansk Heraldisk Selskab 2010, æresmedlem 2011. Associeret medlem af l'Académie internationale d'héraldique 1979, académicien 1981, medlem af bestyrelsen 2004, 1. vicepræsident 2007. Medlem af Bureau Permanent des congrès internationaux des sciences généalogique et héraldique 1979-2017, sekretær 1980-94. Dansk repræsentant i Confédération internationale de généalogie et d'héraldique 1979-2016, generalsekretær 1980-82. Medlem af prisnævnet for Arvid Berghmans Heraldiska Stiftelse 2012-15. Korresponderende medlem af Heraldiska Sällskapet i Finland 1977, Herold (Berlin) 1978, Real Academia Matritense de Heráldica y Genealogía (Madrid) 1993, Comité international de sigillographie 1979, egentligt medlem 1993, og Committee on Conservation and Restoration 1982 (begge under International Council of Archives).

Medlem af Selskabet for Historie, Litteratur og Kunst 1980, Selskabet for Udgivelse af Kilder til dansk Historie 2010, Carl Johans Förbundet (Uppsala) 1990, Selskabet for Dansk Kulturhistorie 1998, Komiteen Bevar Rigsarkivet i København 2002. Medlem af bestyrelsen for Samfundet for Dansk Genealogi og Personalhistorie 1973-2005, Garderforeningen i København 1970-88, Dansk-Finsk Forening 1984-2019 og Historisk-Topografisk Selskab for Frederiksberg 1994-2017.

Har deltaget i internationale genealogiske og heraldiske kongresser fra 1972, i internationale heraldiske kollokvier fra 1978 og i de nordiske heraldikerkonferencer fra 2001.

Medarbejder ved 3. udgave af Dansk Biografisk Leksikon 1979-84, Dansk Kulturhistorisk Opslagsværk 1991 og Gyldendals Leksikon 2002.

Medlem af Den Danske Frimurerorden 1975, ordenens heraldiker 1984-2008, medstifter af Forskningslogen Friederich Münter 1997, dens ordførende mester 1997-2009, redaktør af Acta Masonica Scandinavica 1998.

Tildelt: Rigsarkivar Axel Linvalds Hæderspris 1991, Prix Dr. Walburga von Habsburg-Douglas 2008, Svenska Heraldiska Föreningens Förtjänstmedalj i Guld 2008, Robert de Caluwés Internationale Heraldiske Pris 2011, Vicente de Cadenas y Vicent Prize 2014, De Danske Garderforeningers Hæderstegn 1985, Die Silberne Bernhard-Bayer Medaille der Vereinigten Großlogen von Deutschland für hervorragende Verdienste um freimaurerische Forschung und Wissenschaft 2000, Den tyske Johanniterordens (Balley Brandenburg) ærestegn m. bånd 2015, Arvid Berghmans heraldiska pris 2022.

Danske ordener og dekorationer: Ridder af Dannebrogordenen (2003), Hjemmeværnets Fortjensttegn (2012).
Udenlandske ordener: Ridder af Finlands Hvide Roses Orden (1983), Ridder af Den Franske Nationale Fortjenstorden (1982), Kommandør af 1. grad af Den Spanske Civile Alfonso X den Vises Orden (1982), Ridder af 1. grad af Den Svenske Kongelige Nordstjerneorden (2021).

Våben: I rødt fem korsvis stillede guld St. Georgskors, hjelmtegn: en sort ørneflugt, valgsprog: CRUX SPES MEA (”Korset er mit håb”), antaget 1972, publiceret i Skandinavisk Vapenrulla som nr. 178/74, i Z. G. Alexy: Ex Libris Armales 1985 curriculis vitae adnexis contemporaneorum de arte et scientia armorum bene meritorum, Wien 1985, og Armorial des membres de l’Académie internationale d’héraldique 1949-1999. Versionen gengivet nedenfor er tegnet af kgl. våbenmaler Ronny Andersen.